सौराष्ट्रे सोमनाथं – द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति – Saurashtre Somanathan Dwadas Jyotirlinga Stuti

द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्।उज्जयिन्यां महाकालम्ॐकारममलेश्वरम्॥1॥परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरम्।सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने॥2॥वाराणस्यां तु…

Continue Readingसौराष्ट्रे सोमनाथं – द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति – Saurashtre Somanathan Dwadas Jyotirlinga Stuti